35/11-18 og 18 A

10.12.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-18 og avgrensningsbrønn 35/11-18 A.

Brønnene er boret om lag fire kilometer vest for Vega Sør-feltet.

Primært letemål for brønn 35/11-18 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i Heatherformasjonen).

I primært letemål påtraff brønnen Brentgruppen med 275 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen påviste lett olje i Tarbert- og Osebergformasjonen, med henholdsvis om lag elleve og tre meter kolonne.

I sekundært letemål påtraff brønnen en åtte meter hydrokarbonkolonne med god til dårlig reservoarkvalitet.

Hensikten med avgrensningsbrønn 35/11-18 A var å undersøke reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner, og er boret om lag 450 meter sør for funnbrønnen. Brønnen påviste gass og olje i to sandsteiner på henholdsvis 33 og 24 meter brutto mektighet i øvre jura (Heatherformasjonen) med dårlig til god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff olje i hele Brentgruppen, som er 270 meter, med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff dessuten en 46 meter kolonne med lett olje i nedre jura (Cookformasjonen). Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert to formasjonstester i Cook- og Osebergformasjonen i 35/11-18 A. Testene viser gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, med god permeabilitet.

Brønnene er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 248.

Brønn 35/11-18 ble boret til et målt dyp på 3759 meter under havoverflaten (3709 meter vertikalt dyp) og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Cookformasjonen). Avgrensningsbrønnen ble boret til et målt dyp på 4020 meter under havoverflaten (3874 meter vertikalt dyp) og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Statfjordgruppen).

Havdypet er 366 meter. Brønnene blir sannsynligvis permanent plugget og forlatt i løpet av tirsdag 15. desember. Partnerne i tillatelse 248 skal nå evaluere resultatene.

Brønnene 35/11-18 & 18 A ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 25/10-14 i Nordsjøen i utvinningstillatelse 571, der Suncor Energy Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.12.2015