35/11-18 og 18 A

10.12.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-18 og avgrensningsbrønn 35/11-18 A.

Brønnene er boret om lag fire kilometer vest for Vega Sør-feltet.

Primært letemål for brønn 35/11-18 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i Heatherformasjonen).

I primært letemål påtraff brønnen Brentgruppen med 275 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen påviste lett olje i Tarbert- og Osebergformasjonen, med henholdsvis om lag elleve og tre meter kolonne.

I sekundært letemål påtraff brønnen en åtte meter hydrokarbonkolonne med god til dårlig reservoarkvalitet.

Hensikten med avgrensningsbrønn 35/11-18 A var å undersøke reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner, og er boret om lag 450 meter sør for funnbrønnen. Brønnen påviste gass og olje i to sandsteiner på henholdsvis 33 og 24 meter brutto mektighet i øvre jura (Heatherformasjonen) med dårlig til god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff olje i hele Brentgruppen, som er 270 meter, med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff dessuten en 46 meter kolonne med lett olje i nedre jura (Cookformasjonen). Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert to formasjonstester i Cook- og Osebergformasjonen i 35/11-18 A. Testene viser gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, med god permeabilitet.

Brønnene er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 248.

Brønn 35/11-18 ble boret til et målt dyp på 3759 meter under havoverflaten (3709 meter vertikalt dyp) og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Cookformasjonen). Avgrensningsbrønnen ble boret til et målt dyp på 4020 meter under havoverflaten (3874 meter vertikalt dyp) og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Statfjordgruppen).

Havdypet er 366 meter. Brønnene blir sannsynligvis permanent plugget og forlatt i løpet av tirsdag 15. desember. Partnerne i tillatelse 248 skal nå evaluere resultatene.

Brønnene 35/11-18 & 18 A ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 25/10-14 i Nordsjøen i utvinningstillatelse 571, der Suncor Energy Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.12.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.