35/11-18 og 18 A

10.12.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-18 og avgrensningsbrønn 35/11-18 A.

Brønnene er boret om lag fire kilometer vest for Vega Sør-feltet.

Primært letemål for brønn 35/11-18 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i Heatherformasjonen).

I primært letemål påtraff brønnen Brentgruppen med 275 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen påviste lett olje i Tarbert- og Osebergformasjonen, med henholdsvis om lag elleve og tre meter kolonne.

I sekundært letemål påtraff brønnen en åtte meter hydrokarbonkolonne med god til dårlig reservoarkvalitet.

Hensikten med avgrensningsbrønn 35/11-18 A var å undersøke reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner, og er boret om lag 450 meter sør for funnbrønnen. Brønnen påviste gass og olje i to sandsteiner på henholdsvis 33 og 24 meter brutto mektighet i øvre jura (Heatherformasjonen) med dårlig til god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff olje i hele Brentgruppen, som er 270 meter, med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff dessuten en 46 meter kolonne med lett olje i nedre jura (Cookformasjonen). Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert to formasjonstester i Cook- og Osebergformasjonen i 35/11-18 A. Testene viser gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, med god permeabilitet.

Brønnene er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 248.

Brønn 35/11-18 ble boret til et målt dyp på 3759 meter under havoverflaten (3709 meter vertikalt dyp) og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Cookformasjonen). Avgrensningsbrønnen ble boret til et målt dyp på 4020 meter under havoverflaten (3874 meter vertikalt dyp) og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Statfjordgruppen).

Havdypet er 366 meter. Brønnene blir sannsynligvis permanent plugget og forlatt i løpet av tirsdag 15. desember. Partnerne i tillatelse 248 skal nå evaluere resultatene.

Brønnene 35/11-18 & 18 A ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 25/10-14 i Nordsjøen i utvinningstillatelse 571, der Suncor Energy Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.12.2015

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.