3/7-10 S

03.09.2015 Premier Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 539, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-10 S.

Brønnen er boret om lag 45 kilometer nordøst for Valhall-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen og 300 kilometer sørvest for Stavanger. 

Hensikten ned brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Ula- og Bryneformasjonen). Brønnen påtraff ikke Ulaformasjonen. Bryneformasjonen ble påtruffet med en tykkelse på om lag 110 meter, hvorav 45 meter med moderat reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Datainnsamling og prøvetaking er gjennomført. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 539, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønn 3/7-10 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 3511 og 3464 meter under havflaten og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 68,5 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til Fredrikshavn for å gå i opplag.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf: 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015