3/7-10 S

03.09.2015 Premier Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 539, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-10 S.

Brønnen er boret om lag 45 kilometer nordøst for Valhall-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen og 300 kilometer sørvest for Stavanger. 

Hensikten ned brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Ula- og Bryneformasjonen). Brønnen påtraff ikke Ulaformasjonen. Bryneformasjonen ble påtruffet med en tykkelse på om lag 110 meter, hvorav 45 meter med moderat reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Datainnsamling og prøvetaking er gjennomført. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 539, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønn 3/7-10 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 3511 og 3464 meter under havflaten og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 68,5 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til Fredrikshavn for å gå i opplag.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf: 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.