6406/12-4 S og A

17.09.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6406/12-4 S og 6406/12-4 A.

Brønn 6406/12-4 S ble boret omlag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet i den sørlige delen av Norskehavet og omtrent 1,7 kilometer sørøst for funnbrønn 6406/12-3 S (Pil).

Primært letemål med brønn 6406/12-4 S var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner i et sørvestlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil). Brønnen påtraff en om lag 590 meter tykk enhet med øvre jura bergarter, hvorav 20 meter med sandstein (Rognformasjonen) med god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og fem millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura bergarter (sandsteiner i intra Melkeformasjonen), utbredelse, tykkelse og egenskaper til reservoarbergartene samt dyp til hydrokarbonkontakter. Brønnen påtraff 368 meter med sandsteiner i intra Melkeformasjonen med varierende kvalitet og med spor av olje.

Hensikten med brønn 6406/12-4 A var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i intra Spekk- og intra Melkeformasjonen) i et sørlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil). Brønnen 6406/12-4 A påtraff om lag 20 meter med intra Spekk sandsteiner og 515 meter med reservoarbergarter i intra Melkeformasjonen, begge med dårlige reservoar egenskaper. Reservoaret har kun spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde og femte brønnen som er boret i utvinningstillatelse 586, som ble tildelt i TFO 2010.

6406/12-4 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4318 og 3832 meter under havflaten, og avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura.

6406/12-4 A ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4058 og 3799 meter, og avsluttet i Melkeformasjonen i jura. Havdypet er 319 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-4 S og A ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore 6406/12-5 S i et nordlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil).

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg. Telefon: 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.