6406/12-4 S og A

17.09.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6406/12-4 S og 6406/12-4 A.

Brønn 6406/12-4 S ble boret omlag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet i den sørlige delen av Norskehavet og omtrent 1,7 kilometer sørøst for funnbrønn 6406/12-3 S (Pil).

Primært letemål med brønn 6406/12-4 S var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner i et sørvestlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil). Brønnen påtraff en om lag 590 meter tykk enhet med øvre jura bergarter, hvorav 20 meter med sandstein (Rognformasjonen) med god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og fem millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura bergarter (sandsteiner i intra Melkeformasjonen), utbredelse, tykkelse og egenskaper til reservoarbergartene samt dyp til hydrokarbonkontakter. Brønnen påtraff 368 meter med sandsteiner i intra Melkeformasjonen med varierende kvalitet og med spor av olje.

Hensikten med brønn 6406/12-4 A var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i intra Spekk- og intra Melkeformasjonen) i et sørlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil). Brønnen 6406/12-4 A påtraff om lag 20 meter med intra Spekk sandsteiner og 515 meter med reservoarbergarter i intra Melkeformasjonen, begge med dårlige reservoar egenskaper. Reservoaret har kun spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde og femte brønnen som er boret i utvinningstillatelse 586, som ble tildelt i TFO 2010.

6406/12-4 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4318 og 3832 meter under havflaten, og avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura.

6406/12-4 A ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4058 og 3799 meter, og avsluttet i Melkeformasjonen i jura. Havdypet er 319 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-4 S og A ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore 6406/12-5 S i et nordlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil).

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg. Telefon: 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.