6406/12-4 S og A

17.09.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6406/12-4 S og 6406/12-4 A.

Brønn 6406/12-4 S ble boret omlag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet i den sørlige delen av Norskehavet og omtrent 1,7 kilometer sørøst for funnbrønn 6406/12-3 S (Pil).

Primært letemål med brønn 6406/12-4 S var å påvise petroleum i øvre jura sandsteiner i et sørvestlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil). Brønnen påtraff en om lag 590 meter tykk enhet med øvre jura bergarter, hvorav 20 meter med sandstein (Rognformasjonen) med god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og fem millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura bergarter (sandsteiner i intra Melkeformasjonen), utbredelse, tykkelse og egenskaper til reservoarbergartene samt dyp til hydrokarbonkontakter. Brønnen påtraff 368 meter med sandsteiner i intra Melkeformasjonen med varierende kvalitet og med spor av olje.

Hensikten med brønn 6406/12-4 A var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (sandsteiner i intra Spekk- og intra Melkeformasjonen) i et sørlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil). Brønnen 6406/12-4 A påtraff om lag 20 meter med intra Spekk sandsteiner og 515 meter med reservoarbergarter i intra Melkeformasjonen, begge med dårlige reservoar egenskaper. Reservoaret har kun spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde og femte brønnen som er boret i utvinningstillatelse 586, som ble tildelt i TFO 2010.

6406/12-4 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4318 og 3832 meter under havflaten, og avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura.

6406/12-4 A ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4058 og 3799 meter, og avsluttet i Melkeformasjonen i jura. Havdypet er 319 meter.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-4 S og A ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore 6406/12-5 S i et nordlig segment som grenser til funnet 6406/12-3 S (Pil).

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg. Telefon: 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015