6406/12-5 S

10.11.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-5 S.

Brønnen er boret om lag 33 kilometer sørvest for Njord-feltet og om lag fem kilometer sørøst for funnet 6406/12-3 S (Pil) i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rogn- og Melkeformasjonen). Brønnen påtraff om lag 12 meter tykke sandsteiner i Rognformasjonen med moderat reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen 31 meter tykke sandsteiner i intra Spekkformasjonen og 182 meter sandstein i Melkeformasjonen, begge med moderat reservoarkvalitet. Reservoraet har kun spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 586. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 6406/12-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 3710 meter og målt dyp på 4297 meter under havflaten, og ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura. Havdypet er 336 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/12-5 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønnen 7130/4-1 i utvinningstillatelse 708 i Barentshavet der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015