6406/12-5 S

10.11.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-5 S.

Brønnen er boret om lag 33 kilometer sørvest for Njord-feltet og om lag fem kilometer sørøst for funnet 6406/12-3 S (Pil) i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rogn- og Melkeformasjonen). Brønnen påtraff om lag 12 meter tykke sandsteiner i Rognformasjonen med moderat reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen 31 meter tykke sandsteiner i intra Spekkformasjonen og 182 meter sandstein i Melkeformasjonen, begge med moderat reservoarkvalitet. Reservoraet har kun spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 586. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 6406/12-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 3710 meter og målt dyp på 4297 meter under havflaten, og ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura. Havdypet er 336 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/12-5 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønnen 7130/4-1 i utvinningstillatelse 708 i Barentshavet der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.