6406/2-8

28.04.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 589, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/2-8. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sør for Kristin-feltet i Norskehavet og 190 kilometer nordvest for Kristiansund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre til midtre jura reservoarbergarter (Båt- og Fangstgruppene).

Brønnen påtraff to oljekolonner over et intervall på om lag 130 meter i Båt- og Fangstgruppene i sandstein av hovedsakelig dårlig reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og åtte millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 589, som ble tildelt i TFO 2010.  Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4655 meter under havflaten, og ble avsluttet i røde sandsteinslag i midtre til øvre trias («Red beds»). Havdypet er 262 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/2-8 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/12-5 S i utvinningstillatelse 378 i Nordsjøen der Wintershall Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016