6407/8-7 og 6407/8-7 A

22.05.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 C, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/8-7 og 6407/8-7 A.

Begge brønnene er boret om lag fire kilometer nord for Hymefeltet i den sørlige delen av Norskehavet og 140 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål i brønn 6407/8-7 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ileformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoargergarter (Tilje- og Åreformasjonene). Brønnen påtraff om lag 95 meter tykk Ileformasjon, hvorav 70 meter er sandstein med gode reservoaregeskaper. Videre ble Tilje-og Åreformasjonen påtruffet, henholdsvis 200 og 170 meter tykke, hvorav 160 og 75 meter respektivt er sandstein med god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Hensikten med brønn 6407/8-7 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen) høyere opp i strukturen. Brønnen påtraff om lag 110 meter tykke reservoarbergarter i Tiljeformasjonen, hvorav 80 meter med sandstein av god reservoarkvalitet. I tillegg kom Åreformasjonen inn med en tykkelse på 200 meter, hvorav 95 meter sandstein med gode reservoaregenskaper. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling i begge brønnene. Dette er første og andre letebrønn i utvinningstillatelse 348 C.

Brønnene 6407/8-7 og 6407/8-7 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 3030 og 3178 meter og vertikalt dyp på 3030 og 2810 meter under havoverflaten, og ble begge avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 259 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6706/11-2 i Norskehavet i utvinningstillatelse 602, der Statoil er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Astri Sivertsen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016