6507/11-11

26.06.2015 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 591, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/11-11.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sørøst for Heidrun-plattformen i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen). Sekundært letemål   var å påvise petroleum i midt jura Garnformasjonen tilhørende Fangstgruppen.  Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i Rognformasjonen. Brønnen påtraff om lag 35 meter tykke reservoarbergarter i Garnformasjonen hvorav om lag 25 meter med meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.  

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 591. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.  

Brønn 6507/11-11 ble boret til et vertikalt dyp av 2875 meter under havflaten og ble avsluttet i Fangstgruppen i midtre jura. 

Havdypet er 270 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn  6507/11-11 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen for å plugge brønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A. 

 

Oppdatert: 09.12.2015