6507/11-11

26.06.2015 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 591, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/11-11.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sørøst for Heidrun-plattformen i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen). Sekundært letemål   var å påvise petroleum i midt jura Garnformasjonen tilhørende Fangstgruppen.  Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i Rognformasjonen. Brønnen påtraff om lag 35 meter tykke reservoarbergarter i Garnformasjonen hvorav om lag 25 meter med meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.  

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 591. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.  

Brønn 6507/11-11 ble boret til et vertikalt dyp av 2875 meter under havflaten og ble avsluttet i Fangstgruppen i midtre jura. 

Havdypet er 270 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn  6507/11-11 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen for å plugge brønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A. 

 

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.