6507/3-11 S

12.08.2015 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 650, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 12 kilometer øst for Skarvfeltet i Norskehavet.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen).

I primært letemål påtraff brønnen en om lag 30 meter reservoarbergarter i Garnformasjon og 60 meter reservoarbergarter i Ileformasjonen (Fangstgruppen), begge med meget god reservoarkvalitet. I sekundært letemål ble det påtruffet om lag 95 og 70 meter reservoarbergarter i henholdsvis Tilje- og Åreformasjonen i Båtgruppen, begge med gode til meget gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 650. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.  

Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2470 og 2306 meter under havflaten og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 350 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-11 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-18 der Wintershall Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015