6706/11-2

09.06.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, har avsluttet boring av undersøkelsebrønn 6706/11-2. Brønnen påtraff gass.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer vest for Aasta Hansteen-feltet i nordlig del av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjonen).

Brønnen påtraff en total gasskolonne på om lag 70 meter i Niseformasjonen, hvorav 40 meter i sandstein med meget god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og tre milliarder standard kubikkmeter (Sm3 ) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i denne utvinningstillatelsen og nabotillatelsen 218 med hensyn til utvikling og tilknytning til Aasta Hansteen-feltet.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 602. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønn 6706/11-2 ble boret til et vertikal dyp på 2556 meter under havflaten og avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1272 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/11-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen som nå skal til Averøy, Kristiansund. Riggen er av kontrakten med Statoil.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
 

Bjørn Rasen, tlf 51 87 60 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016