6706/12-2

18.03.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-2.

Brønnen er boret om lag seks kilometer vest for Aasta Hansteenfeltet i nordlig del av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjon). Brønnen påtraff en total gasskolonne på rundt 105 meter og fire meter oljekolonne i Niseformasjonen, hvorav om lag 75 meter i sandstein med svært god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og ni milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteenfeltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt 2.februar 1996 i 15. konsesjonsrunde.

Brønn 6706/12-2 ble boret til et vertikalt dyp av 2714 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1312 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/12-2 ble boret av boreinnretningen Transoceaan Spitsbergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6706/12-3 i utvinningstillatelse 602 nær Aasta Hansteenfeltet,der Statoil Petroleum AS  er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.