6706/12-2

18.03.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-2.

Brønnen er boret om lag seks kilometer vest for Aasta Hansteenfeltet i nordlig del av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjon). Brønnen påtraff en total gasskolonne på rundt 105 meter og fire meter oljekolonne i Niseformasjonen, hvorav om lag 75 meter i sandstein med svært god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og ni milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteenfeltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt 2.februar 1996 i 15. konsesjonsrunde.

Brønn 6706/12-2 ble boret til et vertikalt dyp av 2714 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1312 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/12-2 ble boret av boreinnretningen Transoceaan Spitsbergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6706/12-3 i utvinningstillatelse 602 nær Aasta Hansteenfeltet,der Statoil Petroleum AS  er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.