6706/12-2

18.03.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-2.

Brønnen er boret om lag seks kilometer vest for Aasta Hansteenfeltet i nordlig del av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjon). Brønnen påtraff en total gasskolonne på rundt 105 meter og fire meter oljekolonne i Niseformasjonen, hvorav om lag 75 meter i sandstein med svært god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og ni milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteenfeltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 218. Tillatelsen ble tildelt 2.februar 1996 i 15. konsesjonsrunde.

Brønn 6706/12-2 ble boret til et vertikalt dyp av 2714 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1312 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/12-2 ble boret av boreinnretningen Transoceaan Spitsbergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6706/12-3 i utvinningstillatelse 602 nær Aasta Hansteenfeltet,der Statoil Petroleum AS  er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016