6706/12-3

13.04.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-3. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret om lag tolv kilometer vest for Aasta Hansteenfeltet i nordlig del av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter, med primært letemål i Niseformasjonen og sekundært letemål i Kvitnosformasjonen.

Brønnen påtraff en total gasskolonne på 38 meter i Niseformasjonen, hvorav om lag 30 meter i sandstein med svært god reservoarkvalitet. I Kvitnosformasjonen påtraff brønnen vannfylt sandstein, hvorav om lag 35 meter med god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og syv milliarder standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteen-feltet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 602. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i  2011.

Brønn 6706/12-3 ble boret til et vertikalt dyp av 3296 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kvitnosformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1287 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/12-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen som nå skal permanent plugge 34/11-2 S  nær Gullfaks-feltet i Nordsjøen, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.