6706/12-3

13.04.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-3. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret om lag tolv kilometer vest for Aasta Hansteenfeltet i nordlig del av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter, med primært letemål i Niseformasjonen og sekundært letemål i Kvitnosformasjonen.

Brønnen påtraff en total gasskolonne på 38 meter i Niseformasjonen, hvorav om lag 30 meter i sandstein med svært god reservoarkvalitet. I Kvitnosformasjonen påtraff brønnen vannfylt sandstein, hvorav om lag 35 meter med god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og syv milliarder standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteen-feltet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 602. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i  2011.

Brønn 6706/12-3 ble boret til et vertikalt dyp av 3296 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kvitnosformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1287 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/12-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen som nå skal permanent plugge 34/11-2 S  nær Gullfaks-feltet i Nordsjøen, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.