7130/4-1

31.12.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 708, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7130/4-1. Brønnen er boret om lag 85 kilometer nordøst for Berlevåg.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i karbonat- og spikulittreservoarbergarter (Røyeformasjonen) i øvre perm. Sekundært letemål var å påvise petroleum i underliggende karbonater og sandsteiner (Ørnformasjonen og Soldoggformasjonen) i perm og karbon.

I primært letemål påtraff brønn 7130/4-1 et om lag 40 meter tykt vannførende spikulittreservoar i Røyeformasjonen med dårlig reservoarkvalitet.

I sekundært letemål påviste brønnen spor av petroleum i Ørnformasjonen. Formasjonen er om lag 180 meter tykk, men hovedsakelig tett. I Soldoggformasjonen ble en 5 meter tykk gasskolonne i sandsteinreservoar med moderat reservoarkvalitet påtruffet. Samlet påtraff brønnen om lag 85 meter reservoar i Soldoggformasjonen. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Vurderingen av størrelsen på funnet er foreløpig uavklart, men antas å være så lite at det ikke er drivverdig.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking med kjerner fra primært letemål, og sideveggskjerner i sekundært letemål (Soldoggformasjonen).

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 708. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013. 

Brønn 7130/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3184 meter under havflaten og ble avsluttet i Soldoggformasjonen i nedre karbon. Havdypet er 288 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7130/4-1 ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7224/2-1 i utvinningstillatelse 611 i Barentshavet der Wintershall Norge AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 708

  • Lundin Norway AS 40 %
  • LUKOIL Overseas North Shelf AS 20 %
  • Edison Norge AS 20 %
  • Lime Petroleum Norway AS 10 %
  • Pure E&P Norway AS 10 %

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 08.01.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.