7130/4-1

31.12.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 708, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7130/4-1. Brønnen er boret om lag 85 kilometer nordøst for Berlevåg.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i karbonat- og spikulittreservoarbergarter (Røyeformasjonen) i øvre perm. Sekundært letemål var å påvise petroleum i underliggende karbonater og sandsteiner (Ørnformasjonen og Soldoggformasjonen) i perm og karbon.

I primært letemål påtraff brønn 7130/4-1 et om lag 40 meter tykt vannførende spikulittreservoar i Røyeformasjonen med dårlig reservoarkvalitet.

I sekundært letemål påviste brønnen spor av petroleum i Ørnformasjonen. Formasjonen er om lag 180 meter tykk, men hovedsakelig tett. I Soldoggformasjonen ble en 5 meter tykk gasskolonne i sandsteinreservoar med moderat reservoarkvalitet påtruffet. Samlet påtraff brønnen om lag 85 meter reservoar i Soldoggformasjonen. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Vurderingen av størrelsen på funnet er foreløpig uavklart, men antas å være så lite at det ikke er drivverdig.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking med kjerner fra primært letemål, og sideveggskjerner i sekundært letemål (Soldoggformasjonen).

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 708. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013. 

Brønn 7130/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3184 meter under havflaten og ble avsluttet i Soldoggformasjonen i nedre karbon. Havdypet er 288 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7130/4-1 ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7224/2-1 i utvinningstillatelse 611 i Barentshavet der Wintershall Norge AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 708

  • Lundin Norway AS 40 %
  • LUKOIL Overseas North Shelf AS 20 %
  • Edison Norge AS 20 %
  • Lime Petroleum Norway AS 10 %
  • Pure E&P Norway AS 10 %

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 08.01.2016

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).