7130/4-1

31.12.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 708, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7130/4-1. Brønnen er boret om lag 85 kilometer nordøst for Berlevåg.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i karbonat- og spikulittreservoarbergarter (Røyeformasjonen) i øvre perm. Sekundært letemål var å påvise petroleum i underliggende karbonater og sandsteiner (Ørnformasjonen og Soldoggformasjonen) i perm og karbon.

I primært letemål påtraff brønn 7130/4-1 et om lag 40 meter tykt vannførende spikulittreservoar i Røyeformasjonen med dårlig reservoarkvalitet.

I sekundært letemål påviste brønnen spor av petroleum i Ørnformasjonen. Formasjonen er om lag 180 meter tykk, men hovedsakelig tett. I Soldoggformasjonen ble en 5 meter tykk gasskolonne i sandsteinreservoar med moderat reservoarkvalitet påtruffet. Samlet påtraff brønnen om lag 85 meter reservoar i Soldoggformasjonen. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Vurderingen av størrelsen på funnet er foreløpig uavklart, men antas å være så lite at det ikke er drivverdig.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking med kjerner fra primært letemål, og sideveggskjerner i sekundært letemål (Soldoggformasjonen).

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 708. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013. 

Brønn 7130/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3184 meter under havflaten og ble avsluttet i Soldoggformasjonen i nedre karbon. Havdypet er 288 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7130/4-1 ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7224/2-1 i utvinningstillatelse 611 i Barentshavet der Wintershall Norge AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 708

  • Lundin Norway AS 40 %
  • LUKOIL Overseas North Shelf AS 20 %
  • Edison Norge AS 20 %
  • Lime Petroleum Norway AS 10 %
  • Pure E&P Norway AS 10 %

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 08.01.2016