7220/11-3 og 7220/11-3 A

30.09.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

Brønnene er boret om lag fire kilometer sør for funnbrønnen 7220/11-1 og om lag tre kilometer nordøst for avgrensingsbrønnene 7220/11-2 og 7220/11-2 A.

Funnet 7220/11-1 ble påvist i karbonatbergarter i Gipsdalengruppen i oktober 2014. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 14 og 50 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnene var å avgrense funnet 7220/11-1 og i tillegg undersøke reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner. Brønn 7220/11-3 påtraff en 75 meter gasskolonne og øvre del av en oljekolonne i karbonatbergarter i Gipsdalengruppen, med god til svært god reservoarkvalitet. På grunn av tekniske utfordringer ble brønnen plugget.

Det ble besluttet å bore et sidesteg, 7220/11-3 A, om lag 400 meter mot sørøst. Brønnen påtraff en hydrokarbonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet. Alderen til reservoarbergartene er usikker, men antas å være av trias og/eller perm alder. Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for å ha mulighet til å komme tilbake for å bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest.

Trykkgradienter fra brønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A viser kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.

Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på videre arbeid med å kartlegge østflanken av funnet. Ressursestimatet vil bli revurdert basert på de nye dataene.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensingsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 1926 meter og 2105 meter og vertikalt dyp på henholdsvis 1925 og 1962 meter under havflaten, og ble avsluttet i Gipsdalengruppen av perm alder. Havdypet er 397 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/6-2 i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.02.2016