7324/8-2

15.05.2015 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-2.

Brønnen er boret om lag 6 kilometer sørøst for oljefunnet 7324/8-1 «Wisting» i Barentshavet og 310 km nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- til sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 15 meter tykke reservoarbergarter i Støformasjonen med god reservoarkvalitet og om lag 55 meter tykke reservoarbergarter i Fruholmenformasjonen med middels til god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen om lag 10 meter tykke reservoarbergarter i Snaddformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. 

Brønnen 7324/8-2 ble boret til et vertikalt dyp på 815 meter under havflaten og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder.

Havdypet er 394 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/8-2 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/11-11 i utvinningstillatelse 591 i Norskehavet der Tullow Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016