1/5-5

09.09.2016 Total Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 618, er i ferd med å avslutte boringen av un­dersøkelsesbrønn 1/5-5. Brønnen er tørr. 

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet og 320 kilometer sørvest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Ulaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 80 meter tykk sandstein i Ulaformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Reservoaret har kun spor av gass. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 618. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 1/5-5 ble boret til en vertikal dybde på 5942 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 70 meter. Brønnen vil nå bli plugget og forlatt.  Brønn 1/5-5 ble boret med boreriggen Maersk Gallant.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

1/5-5

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).