1/5-5

09.09.2016 Total Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 618, er i ferd med å avslutte boringen av un­dersøkelsesbrønn 1/5-5. Brønnen er tørr. 

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet og 320 kilometer sørvest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Ulaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 80 meter tykk sandstein i Ulaformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Reservoaret har kun spor av gass. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 618. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 1/5-5 ble boret til en vertikal dybde på 5942 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 70 meter. Brønnen vil nå bli plugget og forlatt.  Brønn 1/5-5 ble boret med boreriggen Maersk Gallant.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

1/5-5

Oppdatert: 14.09.2016