16/1-26 S og 16/1-26 A

27.05.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A.

Brønnene er boret om lag 1,5 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/1-7 i den midtre delen av Nordsjøen.

Oljefunnet 16/1-7 (West Cable) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) i 2004 og inngår i Ivar Aasen-feltet. Størrelsen på funnet før boring av avgrensningsbrønnene var på 2,1 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A var å påvise utvinnbare tilleggs-ressurser av olje i sørøstlig av 16/1-7-funnet i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) nærmere hovedstrukturen på Ivar Aasen-feltet. Avgrensningsbrønnene ble boret ut fra en utvinningsbrønn som bores fra Ivar Aasen-plattformen.

16/1-26 S påtraff en om lag 25 meter gass/olje-kolonne i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), hvorav 15 meter i sandstein av moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2700 meter vertikalt dyp. Dette er grunnere enn tidligere beregnet olje/vann-kontakt for 16/1-7-funnet.

16/1-26 A påtraff om lag 75 meter med sandstein i Sleipnerformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet, men er tørr.

Foreløpig beregning av tilleggsressursene er mellom 0,5 og 2 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere utvinning av tilleggsressursene. Resultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av utvinningsbrønnen på 16/1-7-funnet.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 5309 og 4888 meter og vertikalt dyp på 2912 og 3044 meter under havflaten og er avsluttet i henholdsvis Skagerrakformasjonen i øvre trias og Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor, som nå fortsetter med forboringsprogrammet på Ivar Aasen-feltet som er planlagt satt i produksjon i 1. desember 2016. 

Lenke: Utvinningstillatelse 001 B


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

16/1-26 S og 16/1-26 A

Oppdatert: 14.09.2016