16/4-10

07.03.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 544, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-10. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for oljefunnet 16/4-6 S (Luno II) i midtre del av Nordsjøen og 220 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 160 meter med vannførende sandsteiner i øvre jura til midtre trias, hvorav vel 90 meter med god reservoarkvalitet hovedsakelig i Sleipnerformasjonen i midtre jura. I tillegg påtraff brønnen 75 meter med reservoarbergarter av meget god reservoarkvalitet i Tyformasjonen i paleocen. Det er spor av petroleum i Sleipnerformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 544 som ble tildelt i TFO 2009.

Brønn 16/4-10 ble boret til et vertikal dyp på 2638 meter under havflaten og ble avsluttet i Smith Bankformasjonen i nedre trias.

Havdypet er 95 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/4-10 ble boret av boreinnretningen Island Innovator.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.