16/5-6

11.07.2016 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 776, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/5-6. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sør for oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen og om lag 200 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen).

Brønnen påtraff ikke sandstein i Draupneformasjonen. I Skagerrakformasjonen i trias ble det påtruffet om lag 100 meter med tette bergarter og 10 meter med vannførende sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet.

Det er samlet inn data.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 776, som ble tildelt i TFO 2014.

Brønn 16/5-6 ble boret til et vertikalt dyp på 2319 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder (Skagerrakformasjonen).

Havdypet er 98 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/5-6 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/11-20 A i utvinningstillatelse 248 F i Nordsjøen hvor Wintershall Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

16/5-6

Oppdatert: 14.09.2016