25/10-14 S

18.01.2016 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-14 S.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen, om lag fem kilometer vest for Balder-feltet og om lag 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i paleocen (Tyformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordgruppen). Brønnen påtraff 22 meter tykk sandstein i Tyformasjonen og 63 meter med sandstein i Statfjordgruppen som begge hadde gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.

Brønn 25/10-14 S ble boret til et målt dyp på 2474 meter og et vertikalt dyp på 2374 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias (Hegregruppen).

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 571. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.  

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin.     

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016