25/10-15 S

04.08.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 626, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/10-15 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen om lag 6 kilometer nord for Hanz-funnet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.  

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura bergarter (intra Draupneformasjonen sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen).

Brønnen påtraff 23 meter tykke sandsteiner i Draupneformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet og en 11 meter tykk sandstein i Huginformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff også 23 meter tykke sandsteiner i Skagerrakformasjonen med moderat reservoarkvalitet. I tillegg ble 77 meter med sandsteiner påtruffet i Heimdalformasjonen med meget gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønn 25/10-15 S ble boret til et målt dyp på 2696 meter og et vertikalt dyp på 2629 meter under havoverflaten. Brønnen ble avsluttet i grunnfjell.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 626. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011. 

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Brønn 25/10-15 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Interceptor som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/2-18 S i utvinningstillatelse 442 der Det norske oljeselskapet AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

25/10-15 S

Oppdatert: 14.09.2016