25/10-15 S

04.08.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 626, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/10-15 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen om lag 6 kilometer nord for Hanz-funnet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.  

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura bergarter (intra Draupneformasjonen sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen).

Brønnen påtraff 23 meter tykke sandsteiner i Draupneformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet og en 11 meter tykk sandstein i Huginformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff også 23 meter tykke sandsteiner i Skagerrakformasjonen med moderat reservoarkvalitet. I tillegg ble 77 meter med sandsteiner påtruffet i Heimdalformasjonen med meget gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønn 25/10-15 S ble boret til et målt dyp på 2696 meter og et vertikalt dyp på 2629 meter under havoverflaten. Brønnen ble avsluttet i grunnfjell.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 626. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011. 

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Brønn 25/10-15 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Interceptor som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/2-18 S i utvinningstillatelse 442 der Det norske oljeselskapet AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

25/10-15 S

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.