25/10-15 S

04.08.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 626, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/10-15 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen om lag 6 kilometer nord for Hanz-funnet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.  

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura bergarter (intra Draupneformasjonen sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen).

Brønnen påtraff 23 meter tykke sandsteiner i Draupneformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet og en 11 meter tykk sandstein i Huginformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff også 23 meter tykke sandsteiner i Skagerrakformasjonen med moderat reservoarkvalitet. I tillegg ble 77 meter med sandsteiner påtruffet i Heimdalformasjonen med meget gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønn 25/10-15 S ble boret til et målt dyp på 2696 meter og et vertikalt dyp på 2629 meter under havoverflaten. Brønnen ble avsluttet i grunnfjell.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 626. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011. 

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Brønn 25/10-15 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Interceptor som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/2-18 S i utvinningstillatelse 442 der Det norske oljeselskapet AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

25/10-15 S

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.