25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

23.12.2016 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-18 S og avgrensningsbrønnene 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C.

Brønnene ble boret fire kilometer sør for olje/gass-funnet 25/2-10 S (Frigg Gamma Delta) og åtte kilometer nord for det nedstengte Frøy-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 25/2-18 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Vestlandsgruppen (Hugin- og Sleipnerformasjonen). De tre øvrige brønnene ble boret for å avgrense funnet.

25/2-18 S påtraff to oljekolonner i Huginformasjonen, på totalt 30 og 86 meter, hvorav begge med om lag 20 meter sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet.

Avgrensningsbrønn 25/2-18 A, som ble boret én kilometer mot sørøst i forhold til 25/2-18 S, påtraff også to oljekolonner i Huginformasjonen på totalt 34 og 27 meter, begge med om lag 25 meter sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet.

Avgrensningsbrønn 25/2-18 B, som ble boret 1,4 kilometer nord for 25/2-18 S for å teste det nordlige segmentet, påtraff Huginformasjonen med vannførende sandsteiner på om lag 15 og 75 meter begge med moderat reservoarkvalitet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Avgrensningsbrønn 25/2-18 C, som ble boret én kilometer vest for 25/2-18 S, påtraff tre oljekolonner i Huginformasjonen på totalt 27, 23 og 55 meter, hvorav 15, 11 og 10 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet. I tillegg ble en 7 meter kondensatkolonne påtruffet, hvorav 3 meter i sandsteiner av moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom 4 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To vellykkede formasjonstester (DST) ble gjennomført i 25/2-18 A. Maksimums produksjonsrate var på 600 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning i den nederste oljesonen. Gass-oljeforholdet er 140 Sm3/Sm3. I den øverste oljesonen var produksjonsraten på 210 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning. Gass-oljeforholdet var 164 Sm3/Sm3. Formasjonstestene viste moderate strømningsegenskaper.

Brønnene er den andre, tredje, fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnene 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C ble boret til et målt dyp på henholdsvis 3870, 4066, 4335 og 4369 meter under havflaten og vertikalt dyp på 3813, 3723, 3803 og 4029 meter under havflaten. Alle brønnene ble avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura. Havdypet er 121 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor som nå skal videre til utvinningstillatelse PL 001B, Ivar Aasen der den etter planen skal bore tre vanninjektorer og en oljeprodusent.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

Oppdatert: 23.12.2016

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.