25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

23.12.2016 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-18 S og avgrensningsbrønnene 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C.

Brønnene ble boret fire kilometer sør for olje/gass-funnet 25/2-10 S (Frigg Gamma Delta) og åtte kilometer nord for det nedstengte Frøy-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 25/2-18 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Vestlandsgruppen (Hugin- og Sleipnerformasjonen). De tre øvrige brønnene ble boret for å avgrense funnet.

25/2-18 S påtraff to oljekolonner i Huginformasjonen, på totalt 30 og 86 meter, hvorav begge med om lag 20 meter sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet.

Avgrensningsbrønn 25/2-18 A, som ble boret én kilometer mot sørøst i forhold til 25/2-18 S, påtraff også to oljekolonner i Huginformasjonen på totalt 34 og 27 meter, begge med om lag 25 meter sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet.

Avgrensningsbrønn 25/2-18 B, som ble boret 1,4 kilometer nord for 25/2-18 S for å teste det nordlige segmentet, påtraff Huginformasjonen med vannførende sandsteiner på om lag 15 og 75 meter begge med moderat reservoarkvalitet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Avgrensningsbrønn 25/2-18 C, som ble boret én kilometer vest for 25/2-18 S, påtraff tre oljekolonner i Huginformasjonen på totalt 27, 23 og 55 meter, hvorav 15, 11 og 10 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet. I tillegg ble en 7 meter kondensatkolonne påtruffet, hvorav 3 meter i sandsteiner av moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom 4 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To vellykkede formasjonstester (DST) ble gjennomført i 25/2-18 A. Maksimums produksjonsrate var på 600 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning i den nederste oljesonen. Gass-oljeforholdet er 140 Sm3/Sm3. I den øverste oljesonen var produksjonsraten på 210 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning. Gass-oljeforholdet var 164 Sm3/Sm3. Formasjonstestene viste moderate strømningsegenskaper.

Brønnene er den andre, tredje, fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnene 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C ble boret til et målt dyp på henholdsvis 3870, 4066, 4335 og 4369 meter under havflaten og vertikalt dyp på 3813, 3723, 3803 og 4029 meter under havflaten. Alle brønnene ble avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura. Havdypet er 121 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor som nå skal videre til utvinningstillatelse PL 001B, Ivar Aasen der den etter planen skal bore tre vanninjektorer og en oljeprodusent.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

Oppdatert: 23.12.2016