30/11-11 S og 30/11-11 A

13.04.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035/272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.

Brønnene er boret om lag to kilometer sørøst for funnet 30/11-9 A (Askja Øst) og 35 kilometer sørvest for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen) i to nærliggende forkastningsblokker. Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Nessformasjonen).

30/11-11 S påtraff en total oljekolonne på 25 meter i øvre del av Tarbertformasjonen, hvorav 22 meter med moderate til gode reservoaregenskaper. 30/11-11 A påtraff tilsvarende reservoar  i Tarbertformasjonen, men den er vannførende med spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Begge brønnene påviste sandsteiner med moderat til god porøsitet i Nessformasjonen, men disse var vannførende.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i brønn 30/11-11 S er mellom 0,2 og 0,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.   

Brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3646 og 3334 meter under havflaten og et målt dyp av henholdsvis 3646 og 3987 meter under havflaten. 30/11-11 S ble avsluttet i Nessformasjonen og 30/11-11 A i Tarbertformasjonen.

Brønnene er den 12. og 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 035.

Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. 

Havdypet er 106 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A ble boret av boreinnretningen Songa Delta. Resultatene fra brønnene har ikke betydning for videre boring av letekampanjen i området. Kampanjen forsetter  med samme boreinnretning i samme utvinningstillatelse, med undersøkelsesbrønn 30/11-12 S og eventuelt 30/11-12 A dersom det er behov for en avgrensningsbrønn i strukturen.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

30/11-11 S og 30/11-11 A

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.