30/11-11 S og 30/11-11 A

13.04.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035/272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.

Brønnene er boret om lag to kilometer sørøst for funnet 30/11-9 A (Askja Øst) og 35 kilometer sørvest for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen) i to nærliggende forkastningsblokker. Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Nessformasjonen).

30/11-11 S påtraff en total oljekolonne på 25 meter i øvre del av Tarbertformasjonen, hvorav 22 meter med moderate til gode reservoaregenskaper. 30/11-11 A påtraff tilsvarende reservoar  i Tarbertformasjonen, men den er vannførende med spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Begge brønnene påviste sandsteiner med moderat til god porøsitet i Nessformasjonen, men disse var vannførende.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i brønn 30/11-11 S er mellom 0,2 og 0,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.   

Brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3646 og 3334 meter under havflaten og et målt dyp av henholdsvis 3646 og 3987 meter under havflaten. 30/11-11 S ble avsluttet i Nessformasjonen og 30/11-11 A i Tarbertformasjonen.

Brønnene er den 12. og 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 035.

Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. 

Havdypet er 106 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A ble boret av boreinnretningen Songa Delta. Resultatene fra brønnene har ikke betydning for videre boring av letekampanjen i området. Kampanjen forsetter  med samme boreinnretning i samme utvinningstillatelse, med undersøkelsesbrønn 30/11-12 S og eventuelt 30/11-12 A dersom det er behov for en avgrensningsbrønn i strukturen.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

30/11-11 S og 30/11-11 A

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.