30/9-28 S

25.02.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-28 S.

Brønnen er boret om lag 5,5 kilometer vest for Oseberg Sørfeltet i midtre del av Nordsjøen og 140 kilometer vest for Bergen.

Primære letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre og midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen og øvre del av Statfjordgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (nedre del av Statfjordgruppen).

Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 20 meter, hvorav 10 meter i sandstein med god reservoarkvalitet i Tarbertformasjonen. Gass/vann-kontakten i Tarbertformasjonen er beregnet fra trykkdata til 2870 meter. I Statfjordgruppen påtraff brønnen en gasskolonne på 12 meter i sandstein med moderat reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist på 3506 meter. Sekundært letemål i nedre del av Statfjordgruppen er vannførende.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utviklet som del av «Oseberg Future fase 2»-prosjektet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 24. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 104.

Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 4083 og 3928 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordgruppen i nedre jura. Havdypet er 99 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-28 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal bore en grunn gasspilot, 30/6-U-27 i utvinningstillatelse 053, der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016