31/7-1 og 31/7-1 A

13.07.2016 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/7-1 og avgrensningsbrønn 31/7-1 A. 

31/7-1 påviste olje og gass og 31/7-1 A avgrenset funnet.

Brønnene ble boret 13 kilometer sør for Bragefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen). Sekundært letemål var i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen) og tertiært letemål var i nedre jura (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

31/7-1 påtraff en gasskolonne på omlag 18 meter og en oljekolonne på omlag 21 meter i sandstein i midtre jura Fensfjordformasjonen. Reservoarkvaliteten er god.

I 31/7-1 A, som avgrenset funnet, ble det påtruffet en gass- og en oljekolonne på henholdsvis 6 meter og 25 meter på tilsvarende nivå som i funnbrønnen.

De sekundære og tertiære letemålene var tørre.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6,8 og 12,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Bragefeltet.

Brønnene er den første og andre letebrønnen i utvinningstillatelse 740. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013.

Brønn 31/7-1 ble boret til et vertikalt dyp på 2750 meter under havflaten og ble avsluttet i Statfjordgruppen i nedre jura. Brønn 31/7-1A ble boret til et vertikalt dyp på 2270 meter under havflaten og ble avsluttet i Fensfjordformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 140 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 36/7-4 i utvinningstillatelse 636 i Nordsjøen der ENGIE E&P Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

31/7-1 og 31/7-1 A

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.