31/7-1 og 31/7-1 A

13.07.2016 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/7-1 og avgrensningsbrønn 31/7-1 A. 

31/7-1 påviste olje og gass og 31/7-1 A avgrenset funnet.

Brønnene ble boret 13 kilometer sør for Bragefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen). Sekundært letemål var i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen) og tertiært letemål var i nedre jura (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

31/7-1 påtraff en gasskolonne på omlag 18 meter og en oljekolonne på omlag 21 meter i sandstein i midtre jura Fensfjordformasjonen. Reservoarkvaliteten er god.

I 31/7-1 A, som avgrenset funnet, ble det påtruffet en gass- og en oljekolonne på henholdsvis 6 meter og 25 meter på tilsvarende nivå som i funnbrønnen.

De sekundære og tertiære letemålene var tørre.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6,8 og 12,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Bragefeltet.

Brønnene er den første og andre letebrønnen i utvinningstillatelse 740. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013.

Brønn 31/7-1 ble boret til et vertikalt dyp på 2750 meter under havflaten og ble avsluttet i Statfjordgruppen i nedre jura. Brønn 31/7-1A ble boret til et vertikalt dyp på 2270 meter under havflaten og ble avsluttet i Fensfjordformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 140 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 36/7-4 i utvinningstillatelse 636 i Nordsjøen der ENGIE E&P Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

31/7-1 og 31/7-1 A

Oppdatert: 14.09.2016