34/6-4

02.03.2016 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 554, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/6-4. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret om lag 6 kilometer nordøst for oljefunnet 34/6-2 S (Garantiana).

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum  i nedre jura reservoarbergarter (Cook-formasjonen).

Brønnen påtraff om lag 96 meter med vannførende sandsteiner i Cook-formasjonen med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 554. Tillatelsen ble tildelt i 2010 (TFO 2009).

Brønn 34/6-4 ble boret til et vertikalt dyp på 4084 meter under havflaten, og ble avsluttet i Burton-formasjonen i nedre jura.

Havdypet i området er 390 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/6-4 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016