35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

15.09.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248 F, er i ferd med å avslutte boring av fire brønner i Nordsjøen.

Brønnene det gjelder er undersøkelsesbrønn 35/11-20 S, avgrensningsbrønn 35/11-20 A og undersøkelsesbrønn 35/11-20 B. Brønn 35/11-19 S måtte, på grunn av tekniske problemer, oppgis, og brønn 35/11-20 S ble boret om lag 50 meter sørvest for 35/11-19 S.

Brønn 35/11-20 A var klassifisert som en undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til en avgrensningsbrønn.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for Vega-feltet i Nordsjøen og 100 kilometer sørvest for Florø.

Primært og sekundært letemål for brønn 35/11-20 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av seinjura alder (intra Heatherformasjonen sandstein).

Brønnen traff ikke på reservoarbergarter i primært letemål. I sekundært letemål traff brønnen på en 8 meter oljekolonne i toppen av en intra Heatherformasjonen sandstein med dårlig reservoarkvalitet og totalt om lag 70 meter mektig.

Hensikten med brønn 35/11-20 A var å avgrense oljefunnet i intra Heatherformasjonen sandstein, og dessuten å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura (Brentgruppen) og tidligjura alder (Cookformasjonen).

Brønnen traff på en total oljekolonne på 33 meter i intra Heatherformasjonen sandstein, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. På grunn av tekniske problemer ble ikke Brentgruppen og Cookformasjonen nådd.

Brønn 35/11-20 B ble boret for ytterligere å avgrense oljefunnet i intra Heatherformasjonen sandstein. Sekundært mål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura (Brentgruppen) og tidligjura alder (Cookformasjonen).

Brønnen traff på en total oljekolonne på 46 meter i intra Heatherformasjonen sandstein, hvorav 29 meter med moderat reservoarkvalitet. I Brentgruppen ble en total oljekolonne på 19 meter påtruffet i Tarbertformasjonen, hvorav 10 meter med moderat reservoarkvalitet. Cookformasjonen ble påtruffet med en total tykkelse på om lag 170 meter med overveiende dårlig reservoarkvalitet og bare med spor av petroleum.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 1,5 og 4,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og prøver. Brønnene er den andre, tredje, fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 248 F.

Brønnene 35/11-20 S og 35/11-20 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 3553 og 3943 meter under havoverflaten og et vertikalt dyp på henholdsvis 3437 og 3293 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Heatherformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-20 B ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 5083 meter og 4055 meter under havoverflaten og avsluttet i Statfjordgruppen av tidligjura alder.

Havdypet er 373 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

Oppdatert: 15.09.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.