35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

15.09.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248 F, er i ferd med å avslutte boring av fire brønner i Nordsjøen.

Brønnene det gjelder er undersøkelsesbrønn 35/11-20 S, avgrensningsbrønn 35/11-20 A og undersøkelsesbrønn 35/11-20 B. Brønn 35/11-19 S måtte, på grunn av tekniske problemer, oppgis, og brønn 35/11-20 S ble boret om lag 50 meter sørvest for 35/11-19 S.

Brønn 35/11-20 A var klassifisert som en undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til en avgrensningsbrønn.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer sørøst for Vega-feltet i Nordsjøen og 100 kilometer sørvest for Florø.

Primært og sekundært letemål for brønn 35/11-20 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av seinjura alder (intra Heatherformasjonen sandstein).

Brønnen traff ikke på reservoarbergarter i primært letemål. I sekundært letemål traff brønnen på en 8 meter oljekolonne i toppen av en intra Heatherformasjonen sandstein med dårlig reservoarkvalitet og totalt om lag 70 meter mektig.

Hensikten med brønn 35/11-20 A var å avgrense oljefunnet i intra Heatherformasjonen sandstein, og dessuten å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura (Brentgruppen) og tidligjura alder (Cookformasjonen).

Brønnen traff på en total oljekolonne på 33 meter i intra Heatherformasjonen sandstein, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. På grunn av tekniske problemer ble ikke Brentgruppen og Cookformasjonen nådd.

Brønn 35/11-20 B ble boret for ytterligere å avgrense oljefunnet i intra Heatherformasjonen sandstein. Sekundært mål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura (Brentgruppen) og tidligjura alder (Cookformasjonen).

Brønnen traff på en total oljekolonne på 46 meter i intra Heatherformasjonen sandstein, hvorav 29 meter med moderat reservoarkvalitet. I Brentgruppen ble en total oljekolonne på 19 meter påtruffet i Tarbertformasjonen, hvorav 10 meter med moderat reservoarkvalitet. Cookformasjonen ble påtruffet med en total tykkelse på om lag 170 meter med overveiende dårlig reservoarkvalitet og bare med spor av petroleum.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 1,5 og 4,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og prøver. Brønnene er den andre, tredje, fjerde og femte letebrønnen i utvinningstillatelse 248 F.

Brønnene 35/11-20 S og 35/11-20 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 3553 og 3943 meter under havoverflaten og et vertikalt dyp på henholdsvis 3437 og 3293 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Heatherformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-20 B ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 5083 meter og 4055 meter under havoverflaten og avsluttet i Statfjordgruppen av tidligjura alder.

Havdypet er 373 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

Oppdatert: 15.09.2016