6407/10-4

20.01.2016 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 700 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/10-4.

Brønnen er boret om lag 17 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i karbonatbergarter fra perm.

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i primært eller sekundært letemål. Derimot påtraff brønnen om lag 830 meter  sandsteiner av ukjent alder, med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Reservoarbergartene har bare spor av petroleum. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 700 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014. 

Brønn 6407/10-4 ble boret til et vertikalt dyp på 3194 meter under havflaten, og den ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 335 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/10-4 ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/4-10 i utvinningstillatelse 544 i midtre del av Nordsjøen, der Lundin Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016