6407/7-9 S og 6407/7-9 A

18.10.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A.

Brønnene ble boret om lag 6 kilometer nord for Njord-feltet i den sørlige delen av Norskehavet og om lag 137 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig- og mellomjura alder (Ile- og Tiljeformasjonen) og sekundært letemål var å påvise reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen).

Brønn 6407/7-9 S påtraff en oljekolonne på 102 meter i Ileformasjonen, og en gass/kondensatkolonne på 157 meter i Tiljeformasjonen. Reservoaregenskapene i begge reservoarer er dårlige til moderate. Brønnen påtraff ikke reservoar i Åreformasjonen. I tillegg ble noen tynne sandlag påtruffet i Langeformasjonen i kritt, enkelte med petroleum, men med dårlige reservoaregenskaper. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønn 6407/7-9 A påtraff en gasskolonne på 195 meter i Tiljeformasjonen og en gasskolonne på 140 meter i Åreformasjonen. Det ble ikke påvist bevegelig petroleum i Ileformasjonen. Reservoaregenskapene i reservoarene er dårlige til moderate. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en utbygging ved tilknytning til Njord-feltet.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 107 C. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 4114 meter og 4931 meter under havflaten og et vertikalt dyp på henholdsvis 4105 meter og 4127 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 323 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal videre til en pluggeoperasjon på Tune i utvinningstillatelse 190.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

6407/7-9 S og 6407/7-9 A

Oppdatert: 18.10.2016

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.