7220/6-2 R

22.11.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-2 R. Brønnen påviste olje og gass.

Brønn 7220/6-2 R er en fordypning av brønn 7220/6-2 som ble midlertidig plugget og forlatt i november 2015. Brønnen er boret om lag 60 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) og om lag 20 kilometer øst for 7220/8-1 Johan Castberg.

Primærmålene for brønnen var å påvise petroleum i sandsteinsbergarter av mellomtrias alder (Snaddformasjonen) og i karbonatbergarter av perm til karbon alder (Ørnformasjonen).

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 10 meter i karbonatbergarter i Ørnformasjonen, med gode til moderate reservoaregenskaper. I Snaddformasjonen påtraff brønnen en vannførende sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 2 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1293 meter under havflaten, og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Havdypet er 387 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/6-2 R ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til utvinningstillatelse 533 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7219/12-1 der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

7220/6-2 R

Oppdatert: 22.11.2016