7224/2-1

02.03.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 611, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7224/2-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nordvest for funnet 7224/6-1 (Arenaria) og om lag 240 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Klappmyssformasjonen).

Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Snaddformasjonen).

Brønnen 7224/2-1 påtraff ikke sandsteiner med reservoarkvalitet i Klappmyssformasjonen, som imidlertid har spor av petroleum. Brønn påtraff to sandsteinlag i Snaddformasjonen av om lag 45 og 15 meter tykkelse med meget god reservoarkvalitet. Begge lagene er vannførende.

Brønnen påtraff spor av petroleum i to tynne sandsteinlag i Kobbeformasjonen og i to tynne sandsteinlag med dårlig reservoarkvalitet i Havertformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 611. Tillatelsen ble tildelt 13. mai 2011 (21. konsesjonsrunde).

Brønnen 7224/2-1 ble boret til et vertikalt dyp av 2916 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havertformasjonen i nedre trias.

Havdypet er 415 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7224/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.