7224/2-1

02.03.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 611, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7224/2-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nordvest for funnet 7224/6-1 (Arenaria) og om lag 240 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Klappmyssformasjonen).

Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Snaddformasjonen).

Brønnen 7224/2-1 påtraff ikke sandsteiner med reservoarkvalitet i Klappmyssformasjonen, som imidlertid har spor av petroleum. Brønn påtraff to sandsteinlag i Snaddformasjonen av om lag 45 og 15 meter tykkelse med meget god reservoarkvalitet. Begge lagene er vannførende.

Brønnen påtraff spor av petroleum i to tynne sandsteinlag i Kobbeformasjonen og i to tynne sandsteinlag med dårlig reservoarkvalitet i Havertformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 611. Tillatelsen ble tildelt 13. mai 2011 (21. konsesjonsrunde).

Brønnen 7224/2-1 ble boret til et vertikalt dyp av 2916 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havertformasjonen i nedre trias.

Havdypet er 415 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7224/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016