7224/2-1

02.03.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 611, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7224/2-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nordvest for funnet 7224/6-1 (Arenaria) og om lag 240 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Klappmyssformasjonen).

Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Snaddformasjonen).

Brønnen 7224/2-1 påtraff ikke sandsteiner med reservoarkvalitet i Klappmyssformasjonen, som imidlertid har spor av petroleum. Brønn påtraff to sandsteinlag i Snaddformasjonen av om lag 45 og 15 meter tykkelse med meget god reservoarkvalitet. Begge lagene er vannførende.

Brønnen påtraff spor av petroleum i to tynne sandsteinlag i Kobbeformasjonen og i to tynne sandsteinlag med dårlig reservoarkvalitet i Havertformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 611. Tillatelsen ble tildelt 13. mai 2011 (21. konsesjonsrunde).

Brønnen 7224/2-1 ble boret til et vertikalt dyp av 2916 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havertformasjonen i nedre trias.

Havdypet er 415 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7224/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.09.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.