16/1-27

24.04.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/1-27 på oljefeltet Edvard Grieg i den midtre delen av Nordsjøen.

Brønnen er boret om lag tre kilometer sørvest for Edvard Grieg-plattformen.

Feltet ble påvist høsten 2007, og består av reservoarbergarter av kritt og jura/trias alder. Før brønn 16/1-27 ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 35 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnen var å undersøke feltets utstrekning, reservoaregenskaper og total oljekolonne i det sørvestlige delen av Edvard Grieg-feltet. I tillegg var formålet å optimalisere dreneringsstrategien for å kunne plassere utvinningsbrønner best mulig i dette området.  

Brønn 16/1-27 påtraff en total oljekolonne på 15 meter i sandsteiner av kritt og trias/jura alder med meget god reservoarkvalitet. Totalt var sandsteinsintervallet på 94 meter, en økning fra 38 meter forventet før brønnen.  Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1948 meter under havflaten som er ni meter dypere enn kontakten i den øvrige delen av Edvard Grieg feltet.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpige beregninger viser at resultatene fra brønnen kan føre til en økning på mellom 1.6 til 4.8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart olje i denne delen av Edvard Grieg-feltet. Videre arbeid er ventet å redusere usikkerheten i dette estimatet. Resultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av produksjons- og vanninjeksjonsbrønner.

16/1-27 er den 11. letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den åttende letebrønnen på Edvard Grieg. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 

Avgrensningsbrønn 16/1-27 ble boret til et vertikalt dyp på 2229 meter under havflaten, og er avsluttet i granittisk grunnfjell. Havdypet er 108 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

16/1-27

Oppdatert: 24.04.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.