16/1-27

24.04.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/1-27 på oljefeltet Edvard Grieg i den midtre delen av Nordsjøen.

Brønnen er boret om lag tre kilometer sørvest for Edvard Grieg-plattformen.

Feltet ble påvist høsten 2007, og består av reservoarbergarter av kritt og jura/trias alder. Før brønn 16/1-27 ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 35 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnen var å undersøke feltets utstrekning, reservoaregenskaper og total oljekolonne i det sørvestlige delen av Edvard Grieg-feltet. I tillegg var formålet å optimalisere dreneringsstrategien for å kunne plassere utvinningsbrønner best mulig i dette området.  

Brønn 16/1-27 påtraff en total oljekolonne på 15 meter i sandsteiner av kritt og trias/jura alder med meget god reservoarkvalitet. Totalt var sandsteinsintervallet på 94 meter, en økning fra 38 meter forventet før brønnen.  Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1948 meter under havflaten som er ni meter dypere enn kontakten i den øvrige delen av Edvard Grieg feltet.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpige beregninger viser at resultatene fra brønnen kan føre til en økning på mellom 1.6 til 4.8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart olje i denne delen av Edvard Grieg-feltet. Videre arbeid er ventet å redusere usikkerheten i dette estimatet. Resultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av produksjons- og vanninjeksjonsbrønner.

16/1-27 er den 11. letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den åttende letebrønnen på Edvard Grieg. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 

Avgrensningsbrønn 16/1-27 ble boret til et vertikalt dyp på 2229 meter under havflaten, og er avsluttet i granittisk grunnfjell. Havdypet er 108 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

16/1-27

Oppdatert: 24.04.2017

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.