16/2-22 S

03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-22 S på oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy.

Brønnen er boret om lag to kilometer nordvest for avgrensningsbrønn 16/2-9 S.

Feltet, som ble påvist i 2010, består av reservoarbergarter fra øvre trias til nedre kritt. Før brønn 16/2-22 S ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 302 - 477 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare olje.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen) og undersøke trykkommunikasjonen til den nordlige delen av Johan Sverdrup-feltet.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på 16 meter sannsynligvis i Draupneformasjonen med vekslende sandstein, siltstein og leirstein. Reservoaregenskapene er moderate til dårlige og ikke av samme kvalitet som hovedreservoaret på Johan Sverdrup. Olje/vann-kontakten ble ikke påvist.

Basert på foreløpige beregninger vil ikke operatørens ressursanslag for feltet endres. Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatet med hensyn til en mulig framtidig utvikling.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

16/2-22 S er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 265 og den 31. på Johan Sverdrup-feltet. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene i 2001.

Avgrensningsbrønn 16/2-22 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 1963 og 1952 meter under havflaten, og er avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic, som nå skal fortsette med å bore utviklingsbrønner på Johan Sverdrup-feltet.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 62 29

 

16/2-22 S

Oppdatert: 03.02.2017