24/9-11 S

19.06.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 150 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-11 S.

Brønnen er boret om lag 7 kilometer vest for Volund-feltet, 11 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 230 kilometer nordvest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocene reservoarbergarter (Hermodformasjonen).

Brønn 24/9-11 S påtraff et 7 meter tykt sandsteinslag med meget gode reservoaregenskaper. I tillegg ble det påtruffet noen tynne, delvis sementerte sandsteinslag over hovedreservoaret, med til dels gode reservoaregenskaper. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert fra Hermodformasjonen og injisert i den overliggende Balderformasjonen. Reservoarbergartene har kun svake spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 150 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 24/9-11 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2211 og 2114 meter under havflaten og ble avsluttet i Seleformasjonen i paleocen.

Havdypet er 122 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 24/9-11 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore observasjonsbrønnen 24/6-A-6 H i utvinningstillatelse 088 BS på Alvheim-feltet, der Aker BP er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

24/9-11 S

Oppdatert: 19.06.2017