25/2-19 S og 25/2-19 A

03.10.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A.

Brønnene ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 12 kilometer nordøst for Frøy-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Olje- og gassfunnet 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) ble påvist i Gamma-strukturen i reservoarbergarter av eocen alder (Friggformasjonen) i 1986. Funnet inkluderer også oljefunnet 25/2-17 påvist i Delta-strukturen i 2009. Før brønnen 25/2-19 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) på om lag 10 millioner Sm3 utvinnbar olje og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.   

Hensikten med brønn 25/2-19 S var å avgrense oljefunnet i Delta-strukturen mot nord og undersøke mobiliteten til oljen i Friggformasjonen. Brønnen påtraff en oljekolonne på 13,5 meter i sandstein med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet nær 1950 meter under havflaten. Det pågår analyser for å bekrefte ressursanslaget.

Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 25/2-19 A var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Hugin- og Sleipnerformasjonene). I Hugin- og Sleipnerformasjonene ble det påtruffet flere sandsteinslag på til sammen om lag 50 til 60 meter i hver av formasjonene med varierende reservoarkvalitet fra dårlig til god. I noen av sandsteinslagene i Sleipnerformasjonen er det spor av petroleum. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er sjette og syvende letebrønn i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

25/2-19 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2212 og 2325 meter under havflaten, og brønnen ble avsluttet i Seleformasjonen av paleocen alder.

25/2-19 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3989 og 4155 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Sleipnerformasjonen. Havdypet er 120 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 25/2-19 S og 25/2-19 A ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor, som nå skal bore utvinningsbrønner på Tambar-feltet, der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

25/2-19 S og 25/2-19 A

Oppdatert: 03.10.2017