25/4-11

28.08.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 677, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-11. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 11 kilometer nordvest for Vilje-feltet og 220 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 70 meter med vannførende sandsteiner i Heimdalformasjonen med svært god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 677. Tillatelse ble tildelt i TFO 2012.

25/4-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2372 meter under havflaten og ble avsluttet i Heimdalformasjonen. Havdypet er 112 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/4-11 ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor som nå skal bore avgrensningsbrønn 25/2-19 S i utvinningstillatelse 442 , der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

25/4-11

Oppdatert: 28.08.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.