25/4-11

28.08.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 677, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-11. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 11 kilometer nordvest for Vilje-feltet og 220 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 70 meter med vannførende sandsteiner i Heimdalformasjonen med svært god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 677. Tillatelse ble tildelt i TFO 2012.

25/4-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2372 meter under havflaten og ble avsluttet i Heimdalformasjonen. Havdypet er 112 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/4-11 ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor som nå skal bore avgrensningsbrønn 25/2-19 S i utvinningstillatelse 442 , der Aker BP ASA er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

25/4-11

Oppdatert: 28.08.2017