31/7-2S og 31/7-2A

25.07.2017 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-2S og 31/7-2A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Funnet 31/7-1 (Brasse) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen) i 2016. Før boring av brønn 31/7-2S og 31/7-2 A var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 6,8 og 12,7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å avgrense den sørlige delen av  funnet 31/7-1 (Brasse).

31/7-2S påtraff  en 9 meter oljekolonne, og 31/7-2A påtraff  en 18 meter oljekolonne og 4 meter gasskolonne i Sognefjordformasjonen. Reservoarkvaliteten var god/meget god. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 2172 meter i begge brønnene, i 31/7-2A ble gass/olje-kontakten påtruffet på 2154 meter, som er noe dypere enn i funnbrønnen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er nå mellom 8,9 og 14,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 740 vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området (Oseberg- eller Brage-feltet).

En vellykket formasjonstest er gjennomført for brønn 31/7-2S. Maksimum produksjonsrate var på 981 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 64/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er ca. 158 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste hovedsakelig gode produksjons- og strømningsegenskaper. I tillegg ble det utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 740. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013.

Brønn 31/7-2S ble boret til 2424 meter under havflaten og avsluttet i Tarbertformasjonen i midtre jura, og brønn 31/7-2A ble boret til et målt dyp på 2723 m og vertikalt dyp på 2275 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Sognefjordformasjonen i øvre jura. Havdypet er 120 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Deep Sea Bergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/8-9 i utvinningstillatelse 124 i Norskehavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 

31/7-2S og 31/7-2A

Oppdatert: 27.07.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.