31/7-2S og 31/7-2A

25.07.2017 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-2S og 31/7-2A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Funnet 31/7-1 (Brasse) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen) i 2016. Før boring av brønn 31/7-2S og 31/7-2 A var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 6,8 og 12,7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å avgrense den sørlige delen av  funnet 31/7-1 (Brasse).

31/7-2S påtraff  en 9 meter oljekolonne, og 31/7-2A påtraff  en 18 meter oljekolonne og 4 meter gasskolonne i Sognefjordformasjonen. Reservoarkvaliteten var god/meget god. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 2172 meter i begge brønnene, i 31/7-2A ble gass/olje-kontakten påtruffet på 2154 meter, som er noe dypere enn i funnbrønnen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er nå mellom 8,9 og 14,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 740 vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området (Oseberg- eller Brage-feltet).

En vellykket formasjonstest er gjennomført for brønn 31/7-2S. Maksimum produksjonsrate var på 981 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 64/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er ca. 158 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste hovedsakelig gode produksjons- og strømningsegenskaper. I tillegg ble det utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 740. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013.

Brønn 31/7-2S ble boret til 2424 meter under havflaten og avsluttet i Tarbertformasjonen i midtre jura, og brønn 31/7-2A ble boret til et målt dyp på 2723 m og vertikalt dyp på 2275 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Sognefjordformasjonen i øvre jura. Havdypet er 120 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Deep Sea Bergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/8-9 i utvinningstillatelse 124 i Norskehavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 

31/7-2S og 31/7-2A

Oppdatert: 27.07.2017

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).