31/7-2S og 31/7-2A

25.07.2017 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-2S og 31/7-2A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Funnet 31/7-1 (Brasse) ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen) i 2016. Før boring av brønn 31/7-2S og 31/7-2 A var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 6,8 og 12,7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å avgrense den sørlige delen av  funnet 31/7-1 (Brasse).

31/7-2S påtraff  en 9 meter oljekolonne, og 31/7-2A påtraff  en 18 meter oljekolonne og 4 meter gasskolonne i Sognefjordformasjonen. Reservoarkvaliteten var god/meget god. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 2172 meter i begge brønnene, i 31/7-2A ble gass/olje-kontakten påtruffet på 2154 meter, som er noe dypere enn i funnbrønnen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er nå mellom 8,9 og 14,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 740 vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området (Oseberg- eller Brage-feltet).

En vellykket formasjonstest er gjennomført for brønn 31/7-2S. Maksimum produksjonsrate var på 981 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 64/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er ca. 158 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste hovedsakelig gode produksjons- og strømningsegenskaper. I tillegg ble det utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 740. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013.

Brønn 31/7-2S ble boret til 2424 meter under havflaten og avsluttet i Tarbertformasjonen i midtre jura, og brønn 31/7-2A ble boret til et målt dyp på 2723 m og vertikalt dyp på 2275 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Sognefjordformasjonen i øvre jura. Havdypet er 120 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Deep Sea Bergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/8-9 i utvinningstillatelse 124 i Norskehavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 

31/7-2S og 31/7-2A

Oppdatert: 27.07.2017