33/9-22 S

15.09.2017 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 881, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/9-22 S. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret i den nordlige delen av Nordsjøen om lag en kilometer nord for Statfjord-feltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter («Munin» sandstein i Draupneformasjonen).

Brønnen traff på om lag 50 meter vannførende «Munin» sandstein med meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er samlet inn data.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 881. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

33/9-22 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2692 og 2707 meter under havflaten og ble avsluttet i Draupneformasjonen. Havdypet er 226,5 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/9-22 S ble boret av boreinnretningen Deep Sea Bergen.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

33/9-22 S

Oppdatert: 15.09.2017