34/11-6 S

03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 193 D, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Brentgruppen).

Brønnen påtraff to gasskolonner på om lag 80 og 35 meter i henholdsvis Tarbert- og Nessformasjonen, hvorav 50 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Tarbertformasjonen og 10 meter med sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet i Nessformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen vil bli komplettert og satt i produksjon fra Valemon-innretningen.

Det ble utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 193 D.

Brønn 34/11-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 4337 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i undre til midtre jura.

Havdypet er 133 meter.    

Brønn 34/11-6 S ble boret av boreinnretningen West Elara, som er permanent på Valemon-innretningen.

 

Kontaktperson i Oljedirektorat

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 62 29

34/11-6 S

 


Oppdatert: 03.02.2017