34/11-6 S

03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 193 D, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Brentgruppen).

Brønnen påtraff to gasskolonner på om lag 80 og 35 meter i henholdsvis Tarbert- og Nessformasjonen, hvorav 50 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Tarbertformasjonen og 10 meter med sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet i Nessformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen vil bli komplettert og satt i produksjon fra Valemon-innretningen.

Det ble utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 193 D.

Brønn 34/11-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 4337 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i undre til midtre jura.

Havdypet er 133 meter.    

Brønn 34/11-6 S ble boret av boreinnretningen West Elara, som er permanent på Valemon-innretningen.

 

Kontaktperson i Oljedirektorat

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 62 29

34/11-6 S

 


Oppdatert: 03.02.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.