34/11-6 S

03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 193 D, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Brentgruppen).

Brønnen påtraff to gasskolonner på om lag 80 og 35 meter i henholdsvis Tarbert- og Nessformasjonen, hvorav 50 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Tarbertformasjonen og 10 meter med sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet i Nessformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen vil bli komplettert og satt i produksjon fra Valemon-innretningen.

Det ble utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 193 D.

Brønn 34/11-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 4337 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i undre til midtre jura.

Havdypet er 133 meter.    

Brønn 34/11-6 S ble boret av boreinnretningen West Elara, som er permanent på Valemon-innretningen.

 

Kontaktperson i Oljedirektorat

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 62 29

34/11-6 S

 


Oppdatert: 03.02.2017

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.