6507/3-12 og 6507/3-12 A

10.03.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet  boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-12 og avgrensningsbrønn 6507/3-12 A. Brønnene påviste gass.

Brønnene er boret om lag seks kilometer øst for Alve-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen 6507/3-12 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Garn- og Notformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Ileformasjonen). I tillegg var det et mål å samle inn geologiske data dersom sandsteinsbergarter i kritt er tilstede.

Primærmålet for avgrensningsbrønnen 6507/3-12 A var å avgrense gassfunnet av kritt alder (Lysingformasjonen).

Brønn 6507/3-12 påtraff en total gasskolonne på om lag 7 meter i et sandsteinslag med gode reservoaregenskaper av senkritt alder. I primære og sekundære letemål traff brønnen på en om lag 30 meter vannfylt sandstein i Garn- og Notformasjonen, og om lag 65 meter vannfylt sandstein i Ile- og Tofteformasjonene, alle med gode til moderate reservoaregenskaper.

Brønn 6507/3-12 A ble stoppet på grunn av tekniske problemer over en forventet gassfylt sandstein, og ytterligere forsøk på å bore avgrensningsbrønnen ble ikke gjennomført.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og fem milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Brønn 6507/3-12 ble ikke formasjonstestet, med det er samlet inn data og tatt prøver.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstilatelse 159 B. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 159 den 13. august 2004.

Brønn 6507/3-12 ble boret til et vertikalt dyp på 3428 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tofteformasjonen av tidligjura alder. Brønn 6507/3-12 A ble boret til et vertikalt dyp på 2529 meter under havflaten og ble avsluttet i Springar- eller Niseformasjonen av senkritt alder. Havdypet er 381 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6507/3-12 og 6507/3-12 A ble boret av boreinnretningen Deep Sea Bergen, som nå skal til Åsgard-feltet i Norskehavet for å komplettere produksjonsbrønn 6506/12-S-4 BH. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

6507/3-12 og 6507/3-12 A

Oppdatert: 10.03.2017