6507/3-12 og 6507/3-12 A

10.03.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet  boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-12 og avgrensningsbrønn 6507/3-12 A. Brønnene påviste gass.

Brønnene er boret om lag seks kilometer øst for Alve-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen 6507/3-12 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Garn- og Notformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Ileformasjonen). I tillegg var det et mål å samle inn geologiske data dersom sandsteinsbergarter i kritt er tilstede.

Primærmålet for avgrensningsbrønnen 6507/3-12 A var å avgrense gassfunnet av kritt alder (Lysingformasjonen).

Brønn 6507/3-12 påtraff en total gasskolonne på om lag 7 meter i et sandsteinslag med gode reservoaregenskaper av senkritt alder. I primære og sekundære letemål traff brønnen på en om lag 30 meter vannfylt sandstein i Garn- og Notformasjonen, og om lag 65 meter vannfylt sandstein i Ile- og Tofteformasjonene, alle med gode til moderate reservoaregenskaper.

Brønn 6507/3-12 A ble stoppet på grunn av tekniske problemer over en forventet gassfylt sandstein, og ytterligere forsøk på å bore avgrensningsbrønnen ble ikke gjennomført.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og fem milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Brønn 6507/3-12 ble ikke formasjonstestet, med det er samlet inn data og tatt prøver.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstilatelse 159 B. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 159 den 13. august 2004.

Brønn 6507/3-12 ble boret til et vertikalt dyp på 3428 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tofteformasjonen av tidligjura alder. Brønn 6507/3-12 A ble boret til et vertikalt dyp på 2529 meter under havflaten og ble avsluttet i Springar- eller Niseformasjonen av senkritt alder. Havdypet er 381 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6507/3-12 og 6507/3-12 A ble boret av boreinnretningen Deep Sea Bergen, som nå skal til Åsgard-feltet i Norskehavet for å komplettere produksjonsbrønn 6506/12-S-4 BH. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

6507/3-12 og 6507/3-12 A

Oppdatert: 10.03.2017

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.