6507/8-9

24.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 124, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-9.

Brønnen er boret om lag 9 kilometer nordøst for Heidrun-feltet i Norskehavet og om lag 270 kilometer sørvest for Sandnessjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter tilhørende midtre og/eller nedre jura (Fangst- og/eller Båtgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Båtgruppen).

Brønnen påtraff en gasskolonne på totalt om lag 80 meter i Åreformasjonen i Båtgruppen, hvorav 35 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist 2185 meter under havflaten. I sekundært letemål ble det påtruffet flere vannfylte sandsteinslag med god reservoarkvalitet i nedre deler av Åreformasjonen i Båtgruppen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,7 og 1,2 milliarder standardkubikkmeter (Sm3 ) utvinnbar gass. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 124 vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Heidrun-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 124. Tillatelsen ble tildelt i 10. konsesjonsrunde i 1986.

6507/8-9 ble boret til et vertikalt dyp av 2352 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 358 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/8-9 ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 33/9-22 S i utvinningstillatelse 881 i Nordsjøen, der Wellesley Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

6507/8-9

Oppdatert: 24.08.2017