6608/10-17 S

17.01.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd  med å ferdigstille boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-17 S. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag fem kilometer nordvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i to reservoarnivå av kritt alder (Langeformasjonen).

Brønnen påtraff petroleum i to nivå i Langeformasjonen. I det primære letemålet påtraff brønnen en total oljekolonne på om lag 5 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 13 meter, hvorav henholdsvis 3 og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. I det sekundære letemålet påtraff brønnen en om lag 8 meter oljekolonne, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 13 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensing av funnet med hensyn til en mulig utbygging over Norne FPSO.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, med det er utført omfattende datainnssamling og prøvetaking.

Brønnen er den 27 letebrønnen i utvinningstilatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt på dyp på 3248 meter under havflaten, og ble avsluttet i Spekkformasjonen av senjura til tidligkritt alder. Havdypet er 374 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-17 S ble boret av boreinnretningen Deep Sea Bergen, som nå skal  til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-12 der Statoil Petroleum AS er operatør. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

6608/10-17 S

Oppdatert: 17.01.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.