6608/10-17 S

17.01.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd  med å ferdigstille boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-17 S. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag fem kilometer nordvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet og om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i to reservoarnivå av kritt alder (Langeformasjonen).

Brønnen påtraff petroleum i to nivå i Langeformasjonen. I det primære letemålet påtraff brønnen en total oljekolonne på om lag 5 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 13 meter, hvorav henholdsvis 3 og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. I det sekundære letemålet påtraff brønnen en om lag 8 meter oljekolonne, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 13 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensing av funnet med hensyn til en mulig utbygging over Norne FPSO.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, med det er utført omfattende datainnssamling og prøvetaking.

Brønnen er den 27 letebrønnen i utvinningstilatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt på dyp på 3248 meter under havflaten, og ble avsluttet i Spekkformasjonen av senjura til tidligkritt alder. Havdypet er 374 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-17 S ble boret av boreinnretningen Deep Sea Bergen, som nå skal  til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-12 der Statoil Petroleum AS er operatør. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

6608/10-17 S

Oppdatert: 17.01.2017