6705/7-1

12.05.2017 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 705, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6705/7-1.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordvest for Aasta Hansteen-feltet i den nordlige delen av Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjonen).

Brønn 6705/7-1 påtraff to reservoarintervaller med til sammen om lag 200 meter mektige sandsteiner i Niseformasjonen med god til moderat reservoarkvalitet. Reservoarbergartene har kun svake spor av gass. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 705. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013.

Brønn 6705/7-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3250 meter under havflaten og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1404 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6705/7-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen. Etter et kort opphold skal riggen videre til britisk sokkel for å bore tre brønner for Statoil.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

6705/7-1

Oppdatert: 16.05.2017