7121/8-1

17.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 849, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7121/8-1.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer sørøst for Snøhvit-feltet i Barentshavet. Brønnen påviste gass.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder i Støformasjonen.

Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder i Fruholmen- og Snaddformasjonen.

Brønn 7121/8-1 påtraff en gasskolonne på 23 meter i Støformasjonen i sandstein med moderat reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist på 1902 meter under havflaten. I sekundære letemål i Fruholmen- og Snaddformasjonen ble det påtruffet flere intervaller med vannfylt sandstein med moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Funnet vil bli vurdert knyttet opp til eksisterende infrastruktur på Snøhvit-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 849. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015. 

Brønn 7121/8-1 ble boret til et vertikalt dyp av 2228 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias.

Havdypet er 378 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 7121/8-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7325/4-1 i utvinningstillatelse 855 i Barentshavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7120/8-1

 

Oppdatert: 17.07.2017