7122/10-1 S

27.09.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre trias reservoarbergarter (Kobbeformasjonen). Sekundære letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias til nedre jura reservoarbergarter (Realgrunnundergruppen og Snaddformasjonen) og, avhengig av brønnresultat, i nedre trias reservoarbergarter (Klappmyssformasjonen).

Brønn 7122/10-1 S traff på om lag 35 meter tykke reservoarbergarter i Kobbeformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I sekundært letemål traff brønnen på om lag 35 meter sandsteinreservoar i Realgrunnundergruppen med god reservoarkvalitet, og om lag 80 meter sandsteinreservoar i Snaddformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I Realgrunnundergruppen var det spor av olje, og det ble tatt en kjerne. Snadd- og Kobbeformasjonene er vannførende.

Brønnen klassifiseres som tørr. Det er tatt prøver og samlet inn omfattende mengder data.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 697. Tillatelsen ble tildelt i TFO2012. 

Brønn 7122/10-1 S ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp av henholdsvis 1298 meter og 1491 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen i midtre trias.

Havdypet er 342 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/10-1 S ble boret av Scarabeo 8, som nå er ferdig med kontrakten med Eni Norge AS.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7122/10-1 S

Oppdatert: 27.09.2017

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.