7122/10-1 S

27.09.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre trias reservoarbergarter (Kobbeformasjonen). Sekundære letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias til nedre jura reservoarbergarter (Realgrunnundergruppen og Snaddformasjonen) og, avhengig av brønnresultat, i nedre trias reservoarbergarter (Klappmyssformasjonen).

Brønn 7122/10-1 S traff på om lag 35 meter tykke reservoarbergarter i Kobbeformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I sekundært letemål traff brønnen på om lag 35 meter sandsteinreservoar i Realgrunnundergruppen med god reservoarkvalitet, og om lag 80 meter sandsteinreservoar i Snaddformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. I Realgrunnundergruppen var det spor av olje, og det ble tatt en kjerne. Snadd- og Kobbeformasjonene er vannførende.

Brønnen klassifiseres som tørr. Det er tatt prøver og samlet inn omfattende mengder data.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 697. Tillatelsen ble tildelt i TFO2012. 

Brønn 7122/10-1 S ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp av henholdsvis 1298 meter og 1491 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen i midtre trias.

Havdypet er 342 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/10-1 S ble boret av Scarabeo 8, som nå er ferdig med kontrakten med Eni Norge AS.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7122/10-1 S

Oppdatert: 27.09.2017

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S