7219/12-2 S og 7219/12-2 A

22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer vest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 50 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 7219/12-2 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

I undersøkelsesbrønn 7219/12-2 A var primært letemål å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura/midtjura alder (Støformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

Brønn 7219/12-2 S påtraff en total gasskolonne på 22 meter i Nordmelaformasjonen, hvorav om lag 20 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Det ble påtruffet vannførende sandsteinslag i Tubåenformasjonen med god reservoarkvalitet og i Fruholmenformasjonen med varierende reservoarkvalitet fra god til dårlig. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Foreløpig beregninger  av størrelsen på funnet er under 0,5 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og vurderes  som ikke lønnsomt.

Brønn 7219/12-2 A påtraff vannførende sandsteinslag i Stø- og Nordmelafomasjonene med god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. 

Brønn 7219/12-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 1829 meter og målt dyp av 2075 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Brønn 7219/12-2 A ble boret til et vertikalt dyp av 1618 meter og målt dyp av 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nordmelaformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 337 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2A er boret av Leiv Eiriksson, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7219/12-3  i samme utvinningstillatelse.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/12-2 S og 7219/12-2 A

Oppdatert: 22.11.2017

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.