7219/12-2 S og 7219/12-2 A

22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer vest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 50 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 7219/12-2 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

I undersøkelsesbrønn 7219/12-2 A var primært letemål å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura/midtjura alder (Støformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

Brønn 7219/12-2 S påtraff en total gasskolonne på 22 meter i Nordmelaformasjonen, hvorav om lag 20 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Det ble påtruffet vannførende sandsteinslag i Tubåenformasjonen med god reservoarkvalitet og i Fruholmenformasjonen med varierende reservoarkvalitet fra god til dårlig. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Foreløpig beregninger  av størrelsen på funnet er under 0,5 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og vurderes  som ikke lønnsomt.

Brønn 7219/12-2 A påtraff vannførende sandsteinslag i Stø- og Nordmelafomasjonene med god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. 

Brønn 7219/12-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 1829 meter og målt dyp av 2075 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Brønn 7219/12-2 A ble boret til et vertikalt dyp av 1618 meter og målt dyp av 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nordmelaformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 337 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2A er boret av Leiv Eiriksson, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7219/12-3  i samme utvinningstillatelse.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/12-2 S og 7219/12-2 A

Oppdatert: 22.11.2017