7219/12-2 S og 7219/12-2 A

22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer vest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 50 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 7219/12-2 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

I undersøkelsesbrønn 7219/12-2 A var primært letemål å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura/midtjura alder (Støformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

Brønn 7219/12-2 S påtraff en total gasskolonne på 22 meter i Nordmelaformasjonen, hvorav om lag 20 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Det ble påtruffet vannførende sandsteinslag i Tubåenformasjonen med god reservoarkvalitet og i Fruholmenformasjonen med varierende reservoarkvalitet fra god til dårlig. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Foreløpig beregninger  av størrelsen på funnet er under 0,5 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og vurderes  som ikke lønnsomt.

Brønn 7219/12-2 A påtraff vannførende sandsteinslag i Stø- og Nordmelafomasjonene med god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. 

Brønn 7219/12-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 1829 meter og målt dyp av 2075 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Brønn 7219/12-2 A ble boret til et vertikalt dyp av 1618 meter og målt dyp av 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nordmelaformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 337 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2A er boret av Leiv Eiriksson, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7219/12-3  i samme utvinningstillatelse.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/12-2 S og 7219/12-2 A

Oppdatert: 22.11.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.