7219/12-2 S og 7219/12-2 A

22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

Brønnene er boret om lag 20 kilometer vest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 50 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 7219/12-2 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

I undersøkelsesbrønn 7219/12-2 A var primært letemål å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura/midtjura alder (Støformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias/tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

Brønn 7219/12-2 S påtraff en total gasskolonne på 22 meter i Nordmelaformasjonen, hvorav om lag 20 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Det ble påtruffet vannførende sandsteinslag i Tubåenformasjonen med god reservoarkvalitet og i Fruholmenformasjonen med varierende reservoarkvalitet fra god til dårlig. Gass/vann-kontakt ble påtruffet. Foreløpig beregninger  av størrelsen på funnet er under 0,5 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og vurderes  som ikke lønnsomt.

Brønn 7219/12-2 A påtraff vannførende sandsteinslag i Stø- og Nordmelafomasjonene med god reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. 

Brønn 7219/12-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 1829 meter og målt dyp av 2075 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Brønn 7219/12-2 A ble boret til et vertikalt dyp av 1618 meter og målt dyp av 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Nordmelaformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 337 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2A er boret av Leiv Eiriksson, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7219/12-3  i samme utvinningstillatelse.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/12-2 S og 7219/12-2 A

Oppdatert: 22.11.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.