7219/9-2

03.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/9-2. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 23 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg og 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (øvre del av Koljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i noe eldre reservoarbergarter av tidligkritt alder (nedre del av Koljeformasjonen).

Brønn 7219/9-2 påtraff olje i to sandsteinsintervaller av 27 og 18 meters tykkelse med moderat til dårlig reservoarkvalitet i øvre del av Koljeformasjonen. Olje-vannkontakt ble ikke påtruffet. I nedre del av Koljeformasjonen ble det ikke påtruffet reservoarbergarter.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Johan Castberg-funnet. Videre avgrensing av funnet blir nå vurdert for å avklare det totale volumpotensialet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2532 meter under havflaten, og ble avsluttet i Støformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 336 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/9-2 ble boret av boreinnretningen Songa Enabler som nå går til utvinningstillatelse 849 i Barentshavet for å avslutte boringen av 7121/8-1 (Blåmann), der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/9-2

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.