7219/9-2

03.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/9-2. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 23 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg og 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (øvre del av Koljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i noe eldre reservoarbergarter av tidligkritt alder (nedre del av Koljeformasjonen).

Brønn 7219/9-2 påtraff olje i to sandsteinsintervaller av 27 og 18 meters tykkelse med moderat til dårlig reservoarkvalitet i øvre del av Koljeformasjonen. Olje-vannkontakt ble ikke påtruffet. I nedre del av Koljeformasjonen ble det ikke påtruffet reservoarbergarter.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Johan Castberg-funnet. Videre avgrensing av funnet blir nå vurdert for å avklare det totale volumpotensialet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2532 meter under havflaten, og ble avsluttet i Støformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 336 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/9-2 ble boret av boreinnretningen Songa Enabler som nå går til utvinningstillatelse 849 i Barentshavet for å avslutte boringen av 7121/8-1 (Blåmann), der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7219/9-2

Oppdatert: 03.07.2017