7220/11-4 og 7220/11-4 A

28.08.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

Brønnene er boret omlag to kilometer sør for funnbrønnen 7220/11-1, omlag tre kilometer nord-nordøst for avgrensningsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A og 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Funnet ble påvist i karbonatbergarter i Gipsdalengruppen i oktober 2014. Før brønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 20 og 64 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 7220/11-4 var å avgrense østflanken av funnet ved å undersøke reservoarutbredelse av konglomerater av senperm til tidligtrias alder, karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen), hydrokarbonkolonner og kvaliteten til reservoarbergarter av karbon alder (Falkformasjonen).

Hensikten med brønn 7220/11-4 A, var å avgrense funnet omlag en kilometer nord for 7220/11-4, undersøke utstrekningen av konglomerater av senperm til tidligtrias alder og kvaliteten av karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen).

Brønn 7220/11-4 påtraff en hydrokarbonkolonne på 48 meter i konglomerater av senperm til tidligtrias alder, hvorav 44 meter oljekolonne.

Brønn 7220/11-4 A påtraff en hydrokarbonkolonne på 54 meter i konglomerater av senperm til tidligtrias alder og karbonatbergarter i Ørnformasjonen, hvorav 44 meter oljekolonne.

I begge brønnene varierte reservoarkvaliteten gjennom oljekolonnen. Flere soner har meget god permeabilitet. Hydrokarbonkontaktene var de samme i begge brønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata viser samme hydrokarbonkontakter som observert i tidligere brønner boret på funnet og bekrefter god kommunikasjon over Alta-strukturen.

En formasjonstest er gjennomført i brønn 7220/11-4. Maksimum produksjonsrate var på 960 Sm3 olje og 93000 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen bekreftet meget gode reservoaregenskaper og god lateral kontinuitet i konglomeratreservoarene.

Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på det videre arbeidet med å kartlegge østflanken av funnet. Ressursestimatet vil bli revurdert basert på resultatene fra avgrensningsbrønnene.

Dette er 10. og 11. letebrønn i utvinningstillatelse 609 ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2255 og 2027 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av karbon alder i henholdsvis Ugleformasjonen og Falkformasjonen. Havdypet er 402 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/6-3 i den nordlige delen av utvinningstillatelse 609.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7220/11-4 og 7220/11-4 A

Oppdatert: 28.08.2017

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.