7220/6-3

29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nord for olje- og gassfunnet 7220/6-2 R (Neiden), 30 kilometer nordøst for Johan Castberg og om lag 250 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i karbonatbergarter av perm til karbon alder Ørnformasjonen).

Brønnen påtraff en om lag 380 meter tykk karbonatsekvens av perm til karbon alder, hvorav om lag 200 meter har dårlig til moderat reservoarkvalitet. Det er spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1275 meter under havflaten, og den ble avsluttet i karbonatbergarter av sen paleozoisk alder (Gipsdalengruppen). Havdypet er 450 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/6-3 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til utvinningstillatelse 533 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn
7219/12-2 S, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen, tlf 51 87 62 29

7220/6-3

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.