7220/6-3

29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nord for olje- og gassfunnet 7220/6-2 R (Neiden), 30 kilometer nordøst for Johan Castberg og om lag 250 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i karbonatbergarter av perm til karbon alder Ørnformasjonen).

Brønnen påtraff en om lag 380 meter tykk karbonatsekvens av perm til karbon alder, hvorav om lag 200 meter har dårlig til moderat reservoarkvalitet. Det er spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1275 meter under havflaten, og den ble avsluttet i karbonatbergarter av sen paleozoisk alder (Gipsdalengruppen). Havdypet er 450 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/6-3 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til utvinningstillatelse 533 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn
7219/12-2 S, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen, tlf 51 87 62 29

7220/6-3

Oppdatert: 29.09.2017