7220/6-3

29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nord for olje- og gassfunnet 7220/6-2 R (Neiden), 30 kilometer nordøst for Johan Castberg og om lag 250 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i karbonatbergarter av perm til karbon alder Ørnformasjonen).

Brønnen påtraff en om lag 380 meter tykk karbonatsekvens av perm til karbon alder, hvorav om lag 200 meter har dårlig til moderat reservoarkvalitet. Det er spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1275 meter under havflaten, og den ble avsluttet i karbonatbergarter av sen paleozoisk alder (Gipsdalengruppen). Havdypet er 450 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/6-3 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til utvinningstillatelse 533 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn
7219/12-2 S, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen, tlf 51 87 62 29

7220/6-3

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.