7318/12-2

16.03.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 716, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7318/12-2. Brønnen, som er boret om lag 80 kilometer nordvest for funnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet, er tørr.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø- og Nordmelaformasjonene).

Sekundære letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Fruholmen- og Snaddformasjonene). Boring til sekundære letemål var avhengig av funn i primært letemål.

Brønn 7318/12-2 påtraff om lag 60 meter tette sandsteinsbergarter i Stø- og Nordmelaformasjonene.

Det er samlet inn data og tatt prøver.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 716. Tillatelsen ble tildelt i 2013 i 22. konsesjonsrunde. 

Brønn 7318/12-2 ble boret til et vertikalt dyp av 3501 meter under havflaten og ble avsluttet i Nordmelaformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 418 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7318/12-2 ble boret av Scarabeo 8,  som nå skal bore en utvinningsbrønn på Goliatfeltet i Barentshavet der Eni Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 62 29

7318/12-2

Oppdatert: 16.03.2017