7325/4-1

07.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 855, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7325/4-1. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag 35 kilometer nordøst for funnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønn 7325/4-1 påtraff en gasskolonne på 19 meter i Støformasjonen i sandstein med god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakt ble ikke påvist. I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påvist en oljekolonne på om lag 5 meter i en sandstein med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 0,4 og 1 milliard standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass, og funnet i Snaddformasjonen er beregnet til å være 0,1 og 0,3 million Sm3 utvinnbar olje. Funnet er ikke lønnsomt per i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønn 7325/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1178 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder.

Havdypet er 447 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 855. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. 

Brønn 7325/4-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7435/12-1 i utvinningstillatelse 859 i Barentshavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 7325/4-1

Oppdatert: 07.08.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.