7325/4-1

07.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 855, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7325/4-1. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag 35 kilometer nordøst for funnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønn 7325/4-1 påtraff en gasskolonne på 19 meter i Støformasjonen i sandstein med god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakt ble ikke påvist. I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påvist en oljekolonne på om lag 5 meter i en sandstein med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 0,4 og 1 milliard standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass, og funnet i Snaddformasjonen er beregnet til å være 0,1 og 0,3 million Sm3 utvinnbar olje. Funnet er ikke lønnsomt per i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønn 7325/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1178 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder.

Havdypet er 447 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 855. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. 

Brønn 7325/4-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7435/12-1 i utvinningstillatelse 859 i Barentshavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 7325/4-1

Oppdatert: 07.08.2017

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.