7325/4-1

07.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 855, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7325/4-1. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag 35 kilometer nordøst for funnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønn 7325/4-1 påtraff en gasskolonne på 19 meter i Støformasjonen i sandstein med god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakt ble ikke påvist. I sekundært letemål i Snaddformasjonen ble det påvist en oljekolonne på om lag 5 meter i en sandstein med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 0,4 og 1 milliard standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass, og funnet i Snaddformasjonen er beregnet til å være 0,1 og 0,3 million Sm3 utvinnbar olje. Funnet er ikke lønnsomt per i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønn 7325/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1178 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder.

Havdypet er 447 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 855. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. 

Brønn 7325/4-1 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7435/12-1 i utvinningstillatelse 859 i Barentshavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

 7325/4-1

Oppdatert: 07.08.2017